Thiết bị truyền hình

mỗi trang
Bộ điều chế tín hiệu Winersat WSM 900 -0%

Bộ điều chế tín hiệu Winersat WSM 900

Bộ điều chế tín hiệu Winersat WSM 900

4,800,000 đ
MUA NGAY
Bộ điều chế tín hiệu Winersat WIM-320 -0%

Bộ điều chế tín hiệu Winersat WIM-320

Bộ điều chế tín hiệu Winersat WIM-320

1,200,000 đ
MUA NGAY
Bộ điều chế tín hiệu Winersat 520W -0%

Bộ điều chế tín hiệu Winersat 520W

Bộ điều chế tín hiệu Winersat 520W

14,500,000 đ
MUA NGAY
Bộ điều chế tín hiệu Winersat WAM 520 -0%

Bộ điều chế tín hiệu Winersat WAM 520

Bộ điều chế tín hiệu Winersat WAM 520

28,000,000 đ
MUA NGAY
Bộ điều chế tín hiệu Winersat WR 588/688 -0%

Bộ điều chế tín hiệu Winersat WR 588/688

Bộ điều chế tín hiệu Winersat WR 588/688

5,200,000 đ
MUA NGAY
Bộ điều chế tín hiệu Winersat WR 588L/688L -0%

Bộ điều chế tín hiệu Winersat WR 588L/688L

Bộ điều chế tín hiệu Winersat WR 588L/688L

5,500,000 đ
MUA NGAY
Bộ điều chế tín hiệu Winersat WAM 880SL -0%

Bộ điều chế tín hiệu Winersat WAM 880SL

Bộ điều chế tín hiệu Winersat WAM 880SL

4,200,000 đ
MUA NGAY
Bộ điều chế tín hiệu Winersat WAM 860SL -0%

Bộ điều chế tín hiệu Winersat WAM 860SL

Bộ điều chế tín hiệu Winersat WAM 860SL

3,800,000 đ
MUA NGAY
Bộ điều chế tín hiệu Winersat WSM 360i -0%

Bộ điều chế tín hiệu Winersat WSM 360i

Bộ điều chế tín hiệu Winersat WSM 360i

2,500,000 đ
MUA NGAY
Bộ điều chế tín hiệu Winersat WSM 360SL -0%

Bộ điều chế tín hiệu Winersat WSM 360SL

Bộ điều chế tín hiệu Winersat WSM 360SL

2,600,000 đ
MUA NGAY
Bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Pacific PDA 8640

Bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Pacific PDA 8640

Bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Pacific PDA 8640 là bộ khuếch đại được sử dụng lắp đặt trong nhà, dùng tốt từ 5 Tivi đến 40 Tivi, khuếch đại dây cáp đi ngoài, cáp đi âm tường khoảng cách nhỏ hơn 100 mét.

1,500,000 đ
MUA NGAY
Bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Pacific DA20

Bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Pacific DA20

Bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Pacific DA20 là bộ khuếch đại được sử dụng lắp đặt trong nhà, dùng tốt từ 1 Tivi đến 10 Tivi, khuếch đại dây cáp đi ngoài, cáp đi âm tường khoảng cách nhỏ hơn 60 mét.

700,000 đ
MUA NGAY
Bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Pacific 7535B

Bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Pacific 7535B

Bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Pacific 7535B, khuếch đại tốt nhất từ 5 đến 30 Tivi, Khuếch đại dây cáp đi ngoài trời, cáp đi âm tường khoảng cách 80 mét

1,700,000 đ
MUA NGAY
Bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Pacific PDA 8630

Bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Pacific PDA 8630

Bộ khuếch đại tín hiệu truyền hình cáp Pacific PDA 8630 là bộ khuếch đại được sử dụng lắp đặt trong nhà, dùng tốt từ 1 Tivi đến 6 Tivi, khuếch đại dây cáp đi ngoài, cáp đi âm tường khoảng cách nhỏ hơn 50 mét.

690,000 đ
MUA NGAY
Bộ chia tín hiều truyền hình cáp ra 2 ngõ PACIFIC 4202AP

Bộ chia tín hiều truyền hình cáp ra 2 ngõ PACIFIC 4202AP

Bộ chia tín hiều truyền hình cáp ra 2 ngõ PACIFIC 4202AP

155,000 đ
MUA NGAY
Bộ chia tín hiều truyền hình cáp ra 3 ngõ PACIFIC 4203AP

Bộ chia tín hiều truyền hình cáp ra 3 ngõ PACIFIC 4203AP

Bộ chia tín hiều truyền hình cáp ra 3 ngõ PACIFIC 4203AP, chia tín hiệu truyền hình cáp Analog (cáp thường ngày sử dụng), truyền hình cáp có sử dụng đầu kỹ thuật số HD và đầu kỹ thuật số SD

165,000 đ
MUA NGAY
Bộ chia tín hiều truyền hình cáp 4 ngõ PACIFIC 4204AP

Bộ chia tín hiều truyền hình cáp 4 ngõ PACIFIC 4204AP

Bộ chia tín hiều truyền hình cáp 4 ngõ PACIFIC 4204AP, chia tín hiệu truyền hình cáp Analog (cáp thường ngày sử dụng), truyền hình cáp có sử dụng đầu kỹ thuật số HD và đầu kỹ thuật số SD, chia truyền hình cáp Vệ tinh, truyền hình cáp Internet, camera...

185,000 đ
MUA NGAY
Bộ chia tín hiều truyền hình cáp 6 ngõ PACIFIC 4206AP

Bộ chia tín hiều truyền hình cáp 6 ngõ PACIFIC 4206AP

Bộ chia tín hiều truyền hình cáp 6 ngõ PACIFIC 4206AP, chia tín hiệu truyền hình cáp Analog (cáp thường ngày sử dụng), truyền hình cáp có sử dụng đầu kỹ thuật số HD và đầu kỹ thuật số SD, chia truyền hình cáp Vệ tinh, truyền hình cáp Internet, camera...

200,000 đ
MUA NGAY
Bộ chia tín hiều truyền hình cáp 8 ngõ PACIFIC 4208AP

Bộ chia tín hiều truyền hình cáp 8 ngõ PACIFIC 4208AP

Bộ chia tín hiều truyền hình cáp 8 ngõ PACIFIC 4208AP, chia tín hiệu truyền hình cáp Analog (cáp thường ngày sử dụng), truyền hình cáp có sử dụng đầu kỹ thuật số HD và đầu kỹ thuật số SD, chia truyền hình cáp Vệ tinh, truyền hình cáp Internet, camera...

220,000 đ
MUA NGAY
Bộ chia tín hiều truyền hình cáp 12 ngõ PACIFIC 4212AP

Bộ chia tín hiều truyền hình cáp 12 ngõ PACIFIC 4212AP

Bộ chia tín hiều truyền hình cáp 12 ngõ PACIFIC 4212AP, chia tín hiệu truyền hình cáp Analog (cáp thường ngày sử dụng), truyền hình cáp có sử dụng đầu kỹ thuật số HD và đầu kỹ thuật số SD, chia truyền hình cáp Vệ tinh, truyền hình cáp Internet, camera...

465,000 đ
MUA NGAY
Bộ chia tín hiều truyền hình cáp 14 ngõ PACIFIC 4214AP

Bộ chia tín hiều truyền hình cáp 14 ngõ PACIFIC 4214AP

Bộ chia tín hiều truyền hình cáp 14 ngõ PACIFIC 4214AP, chia tín hiệu truyền hình cáp Analog (cáp thường ngày sử dụng), truyền hình cáp có sử dụng đầu kỹ thuật số HD và đầu kỹ thuật số SD, chia truyền hình cáp Vệ tinh, truyền hình cáp Internet, camera...

500,000 đ
MUA NGAY
Bộ chia tín hiều truyền hình cáp 16 ngõ PACIFIC 4216AP

Bộ chia tín hiều truyền hình cáp 16 ngõ PACIFIC 4216AP

Bộ chia tín hiều truyền hình cáp 16 ngõ PACIFIC 4216AP, chia tín hiệu truyền hình cáp Analog (cáp thường ngày sử dụng), truyền hình cáp có sử dụng đầu kỹ thuật số HD và đầu kỹ thuật số SD, chia truyền hình cáp Vệ tinh, truyền hình cáp Internet, camera...

550,000 đ
MUA NGAY
Bộ rẽ truyền hình cáp 1 cổng Pacific Tap Off 5201 - TF

Bộ rẽ truyền hình cáp 1 cổng Pacific Tap Off 5201 - TF

Bộ rẽ truyền hình cáp 1 cổng Pacific Tap Off 5201 - TF

385,000 đ
MUA NGAY
Bộ rẽ truyền hình cáp 2 cổng Pacific Tap Off 5202 - TF

Bộ rẽ truyền hình cáp 2 cổng Pacific Tap Off 5202 - TF

Bộ rẽ truyền hình cáp 2 cổng Pacific Tap Off 5202 - TF

410,000 đ
MUA NGAY
Bộ rẽ truyền hình cáp 3 cổng Pacific Tap Off 5203 - TF

Bộ rẽ truyền hình cáp 3 cổng Pacific Tap Off 5203 - TF

Bộ rẽ truyền hình cáp 3 cổng Pacific Tap Off 5203 - TF

465,000 đ
MUA NGAY
Bộ rẽ truyền hình cáp 4 cổng Pacific Tap Off 5204 - TF

Bộ rẽ truyền hình cáp 4 cổng Pacific Tap Off 5204 - TF

Bộ rẽ truyền hình cáp 4 cổng Pacific Tap Off 5204 - TF

500,000 đ
MUA NGAY
Bộ rẽ truyền hình cáp 6 cổng Pacific Tap Off 5206 - TF

Bộ rẽ truyền hình cáp 6 cổng Pacific Tap Off 5206 - TF

Bộ rẽ truyền hình cáp 6 cổng Pacific Tap Off 5206 - TF

550,000 đ
MUA NGAY
Jack nối truyền hình cáp

Jack nối truyền hình cáp

Jack nối truyền hình cáp

12,000 đ
MUA NGAY
Jack RF vuông góc truyền hình cáp

Jack RF vuông góc truyền hình cáp

Jack RF vuông góc truyền hình cáp

12,000 đ
MUA NGAY
Jack F5 dùng cho cáp RG 6, có lớp cao su chống nước

Jack F5 dùng cho cáp RG 6, có lớp cao su chống nước

Jack F5 dùng cho cáp RG 6, có lớp cao su chống nước

13,000 đ
MUA NGAY
Jack RF dùng cho cáp RG 6, có lớp cao su chống nước

Jack RF dùng cho cáp RG 6, có lớp cao su chống nước

Jack RF dùng cho cáp RG 6, có lớp cao su chống nước

13,000 đ
MUA NGAY
Jack RF TiVi

Jack RF TiVi

Jack RF TiVi

5,500 đ
MUA NGAY
Bộ cấp nguồn 60V 15A Power Supply Prevail Call

Bộ cấp nguồn 60V 15A Power Supply Prevail

Bộ cấp nguồn 60V 15A Power Supply Prevail

Vui lòng gọi
Bộ chia tín hiệu truyền hình Winersat 2 đường -0%

Bộ chia tín hiệu truyền hình Winersat 2 đường

Winersat RFD-12, Bộ chia truyền hình cáp 02 đường ra RFD-12 Winersat, Bộ chia tín hiệu truyền hình Winersat 2 đường

55,000 đ
MUA NGAY
Bộ chia tín hiệu truyền hình Winersat 3 đường -0%

Bộ chia tín hiệu truyền hình Winersat 3 đường

Winersat RFD-13, Bộ chia tín hiệu 3 ngõ ra Winersat RFD-13, Bộ chia tín hiệu truyền hình Winersat 3 đường

66,000 đ
MUA NGAY
Bộ chia tín hiệu truyền hình Winersat 4 đường -0%

Bộ chia tín hiệu truyền hình Winersat 4 đường

Winersat RFD-14, Chia tín hiệu 4 ngõ ra Winersat RFD-14, Bộ chia tín hiệu truyền hình Winersat 4 đường

77,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0932208189

Thành Phố Hà Nội

Thành Phố Hà Nội - 0433603298

Thành Phố Hồ Chí Minh

Thành Phố Hồ Chí Minh - 08 3890 9282

Email: pacificvietnam.com.vn@gmail.com

Email: pacificvietnam.com.vn@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 33
  • Hôm nay 134
  • Hôm qua 365
  • Trong tuần 499
  • Trong tháng 7,316
  • Tổng cộng 681,925

Đối tác vàng

Top

   (0)